Aktivnosti

Botanično društvo Slovenije z izvajanjem aktivnosti uresničuje svoje poslanstvo:

– prireja predavanja (botanični večeri), ekskurzije (botanične ekskurzije), razstave in tekmovanja (Tekmovanje v poznavanju flore),
– izdaja in zalaga revijo Hladnikia ter izdaja in spodbuja izdajanje druge znanstvene in poljudnoznanstvene, vzgojne in popularizacijske literature in tiska s področja botanike,
– za svoje člane in druge strokovnjake različnih naravoslovnih vej prireja sestanke,
tečaje, delavnice, seminarje, srečanja (Wraberjevi dnevi) ter jim omogoča objavljanje
znanstvenih in poljudnoznanstvenih spisov z izdajanjem periodičnih in občasnih
publikacij,
– sodeluje v domačih in mednarodnih projektih,
– sodeluje z ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s
področja botanike,
– podeljuje društvena priznanja.

Program aktivnosti za leto 2024

Programi aktivnosti v preteklih letih:
Program aktivnosti za leto 2023
Program aktivnosti za leto 2022
Program aktivnosti za leto 2021
Program aktivnosti za leto 2020
Program aktivnosti za leto 2019
Program aktivnosti za leto 2018
Program aktivnosti za leto 2017
Program aktivnosti za leto 2016
Program aktivnosti za leto 2015
Program aktivnosti za leto 2014
Program aktivnosti za leto 2013
Program aktivnosti za leto 2012
Program aktivnosti za leto 2011
Program aktivnosti za leto 2010
Program aktivnosti za leto 2009
Program aktivnosti za leto 2008