Meddruštvena sodelovanja

Skupaj z drugimi naravoslovno usmerjenimi slovenskimi društvi izdajamo bilten Trdoživ.

Sodelujemo pri projektu BioBlitz.