Meddruštvena sodelovanja

Skupaj z drugimi naravoslovno usmerjenimi slovenskimi društvi izdajamo bilten Trdoživ.

Sodelujemo pri projektu BioBlitz.

Sodelujemo na Dnevu očarljivih rastlin.

V 2023 smo sodelovali na prvem festivalu biotske raznovrstnosti – Raznoživo.