Botanične ekskurzije

Večkrat letno organiziramo terenske dni na botanično zanimive ali manj raziskane koščke Slovenije. Tradicionalni sta botanična ekskurzija v začetku junija, s katero sklenemo predpočitniški program društva, in jesensko kartiranje flore, ki je v programu prvo soboto v oktobru.

Botanične ekskurzije v letu 2024:

 • 4. junij – obisk koliščarske vasi na Ljubljanskem barju in floristično kartiranje v okolici
 • 15. junij – Dolina Vrat (celodnevna ekskurzija)

Pretekle ekskurzije:

 • 27. 5. 2023 – Kras po požaru
 • 25. 9. 2023 – Po čebelji poti po Ljubljani (vodila: M. Markovčič)
 • 30. 9. 2023 – Jesensko kartiranje flore (Cerkniško jezero, vodil: N. Jogan)
 • 11. 4. 2022 – Obisk rastišča evropske gomoljčice v Tivoliju (vodil: L. Šparl)
 • 13. 6. 2022 – Ekskurzija v Volavje (vodil: M. Kocjan)
 • 18. 6. 2022 – Ekskurzija na Bloke (vodila: B. Trčak)
 • 29. 8. 2022 – Popoldanska ekskurzija v Kamniško Bistrico (vodil: N. Jogan)
 • 1. 10. 2022 – Jesensko kartiranje flore (Blagovica in Limbarska gora, vodil: N. Jogan)
 • 22. 5. 2021 – Ekskurzija v Krajinski park Goričko (vodili: S. Dešnik in B. Trčak)
 • 7. 6. 2021 – Botanični vrt Univerze v Ljubljani
 • 2. 10. 2021 – Jesensko kartiranje flore (Bočna pri Gornjem Gradu, vodil N. Jogan)
 • 4. 10. 2020 – Jesensko kartiranje flore (Slivna, vodil: N. Jogan)
 • 13. 6. 2020 – Pohorje (vodil: M. Jež, društvo Narava Pohorja)
 • 18. 5. 2020 – Popoldanska ekskurzija (travniki ob Savi) (vodila: B. Trčak)
 • 13. 6. 2019 – Ekskurzija v pohorske grape s poudarkom na praprotih (vodil: N. Jogan)
 • 1. 6. 2019 – Botanična ekskurzija na Koroško (vodil: B. Vreš)
 • 5. 10. 2019 – Jesensko kartiranje flore (Kozina, vodil: N. Jogan)
 • 6. 10. 2018 – Jesensko kartiranje flore (Četež pri Strugah, organizacija: F. Küzmič in A. Mihorič)
 • 9. 6. 2018 – Ekskurzija na Planinsko polje (vodil: B. Blažič)
 • 19. 5. 2018 – Botanična ekskurzija v Haloze (organizacija: B. Trčak, vodila M. Podgorelec)
 • 23. 4. 2018 – Botanični obisk ljubljanskih Žal (vodila: V. Babij in B. Dolinar)
 • 7. 10. 2017 – Jesensko popisovanje flore (Štangarske Poljane, vodila F. Küzmič in A. Mihorič)
 • 17. 6. 2017 – Zaključna ekskurzija v Notranjski regijski park (vodil: J. Stergaršek)
 • 8. 10. 2016 – Jesensko popisovanje flore (okolica Bogenšperka, vodil: N. Jogan)
 • 11. 6. 2016 – Zaključna ekskurzija, Trenta, 90 let Juliane (soorganizacija s Prirodoslovnim muzejem Slovenije)
 • 16. 4. 2016 – Botanična ekskurzija v Idrijo, na lov za Scopolijevim jetrenjakom Mannia triandra (vodil: N. Jogan)
 • 22. 10. 2015 – Jesensko popisovanje flore (okolica Kamnika, vodil N. Jogan)
 • 14. 7. 2015 – Botanična ekskurzija na Pohorje (vodil N. Jogan)
 • 13. 6. 2015 – Zaključna ekskurzija v dolino Dragonje (vodil N. Jogan)
 • 4. 10. 2014 – Jesensko popisovanje flore (Gornji Grad)
 • 14. 6. 2014 – Presihajoča Pivška jezera
 • 8. 10. 2013 – Jesensko popisovanje flore (Čatež na Dolenjskem, vodil: J. Stregaršek)
 • 15. 6. 2013 – Zaključna ekskurzija v Pokljuško sotesko
 • 6. 10. 2012 – Jesensko popisovanje flore (vodil: N. Jogan)
 • 16. 6. 2012 – Zaključna botanična ekskurzija v Kozjanski park (vodil: D. Klenovšek)
 • 12. 11. 2011 – Ogled mariborskega botaničnega vrta v okviru Jesenskega srečanja botanikov
 • 20. 6. 2011 – Zaključna botanična ekskurzija v okolico Borovnice (vodila: S. Petelin)
 • 2. 10. 2010 – Spoznavanje gliv v okolici Idrije in na Vojskem (vodil: A. Piltaver)
 • 28. 6. 2010 – Popoldanska botanična ekskurzija (Katarja in Sv. Miklavž, vodil: N. Jogan)
 • 11. 10. 2009 – Botanična ekskurzija v okolico Trsta v sodelovanju s tržaškimi botaniki (vodila: M. Pertot)
 • 12. 6. 2009 – Botanični sprehod ob Savi pri Črnučah (vodil: N. Jogan)
 • 14. 6. 2008 – Botanična ekskurzija na Primorsko, Kras (vodila: P. Glasnovič in J. Stergaršek)
 • 17. 5. 2008 – Botanični izlet na Kočevsko in v zgornjo dolino Kolpe (vodila: I. Lavrač)
 • 4. 6. 2007 – Zaključna botanična ekskurzija v Vinje (vodil: A. Piltaver)
 • 6. 10. 2007 – Kartiranje flore na Krasu (vodil: N. Jogan)
 • 30. 6. do 1. 7. 2007 – Botanična ekskurzija na Mangrtsko sedlo (vodil: P. Glasnović)
 • 18. do 20. 5. 2007 – Ekskurzija v Istro (vodil: P. Glasnović)
 • 2. 6. 2007 – Kartiranje habitatnih tipov, Podpeč (vodila: I. Leskovar)