Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Uredniški odbor od leta 2017 naprej:

Glavna urednica: dr. Tinka Bačič Člani uredniškega odbora: dr. Igor Dakskobler, dr. Andraž Čarni, dr. Peter Glasnović, dr. Sonja Škornik Uredništvo rubrike Nova nahajališča: dr. Andrej Martinčič (mahovi), Branka Trčak, dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Igor Dakskobler (praprotnice in semenke) Tehnični urednik: dr. Tine Grebenc Zunanji člani uredniškega odbora: dr. Božo Frajman, dr. Harald Niklfeld, dr. Fabrizio Martini, dr. Božena Mitić Navodila piscem prispevkov za revijo Hladnikia.

Najnovejša številka:

Hladnikia 50
Hladnikia 29 (maj 2012) Hladnikia 30 (november 2012) Hladnikia 31 (april 2013) Hladnikia 32 (november 2013) Hladnikia 33 (april 2014) Hladnikia 34 (november 2014) Hladnikia 35 (april 2015) Hladnikia 36 (november 2015) Hladnikia 37 (april 2016) Hladnikia 38 (november 2016) Hladnikia 39 (april 2017) Hladnikia 40 (november 2017) Hladnikia 41 (april 2018) Hladnikia 42 (november 2018) Hladnikia 43 (april 2019) Hladnikia 44 (november 2019) Hladnikia 45 (april 2020) Hladnikia 46 (november 2020) Hladnikia 47 (april 2021) Hladnikia 48 (november 2021) Hladnikia 49 (april 2022) Hladnikia 50 (november 2022)