Hladnikia 08-09 (december 1997)

Hladnikia 08-09 (december 1997)

SI:

Pismo urednice
Jogan N. – Prispevek k poznavanju razširjenosti trav v Sloveniji 2
Jogan N. – Še o agregatu Aristolochia pallida agg. v Sloveniji
Jogan N. – Ali Pimpinella nigra Mill. uspeva v Sloveniji?
Bačič T. & Naglič D. – Modrocvetna komelina (Commelina communis L.) – neofit v slovenski flori
Zupančič M. – Kratek fitogeografski oris Slovenske Istre (Ob rob zapisa o vrsti Ranunculus parviflorus L.)
Kaligarič M. – Združba navadne seljanke in modre stožke (Selino-Molinietum caeruleae Kuhn 37) pri Slovenj Gradcu
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Editorial
Jogan N. – A Contribution to the Knowledge of the Distribution of Grasses in Slovenia 2
Jogan N. – More about Aristolochia pallida agg. in Slovenia
Jogan N. – Does Pimpinella nigra Mill. occur Slovenia?
Bačič T. & Naglič D. – Common dayflower (Commelina communis L.) – neophyte in slovenian flora
Zupančič M. – A short phytogeographic outline of Slovene Istra (Marginal record of species Ranunculus parviflorus L.)
Kaligarič M. – The Selino-Molinietum caeruleae Kuhn 37 community near Slovenj Gradec
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja