Ekskurzija v dolino Radovne

V soboto, 15. junija 2024, smo se odpravili na celodnevno ekskurzijo v dolino Radovne v Triglavskem narodnem parku. Sprejela in vodila nas je mag. Tanja Menegalija iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Večino časa smo se zadržali v Zgornji Radovni na grbinastem travniku, ki ga je JZ TNP v okviru projekta LIFE FOR SEEDS za nekaj let najel v upravljanje. Z zaraščajočega travnika, ki se nahaja v bližini Pocarjeve domačije, so na začetku projekta odstranili lesne vrste. Travnik je bil čudovito razcvetel in imeli smo kaj videti. Med drugim smo našli nekaj vrst kukavičevk: navadni in dehteči kukovičnik (Gymnadenia conopsea in G. odoratissima), pikastocvetno kukavico (Neotinea ustulata) in dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia). Cveteli so številni primerki podaljšanega ušivca (Pedicularis elongata), živorodne dresni (Polygonum viviparum), arnike (Arnica montana), primožka (Buphtalmum salicifolium), srednjega trpotca (Plantago media) pokončnega čišljaka (Stachys recta), dlakavega skrečnika (Ajuga genevensis), prevezanke (Chamaespartium sagittale) in številne druge vrste. Našli smo tudi več na terenu prepoznavnih vrst mahov, med  njimi vrste Rhytidium rugosum, Abietinella abietina in Dicranum flagellare

Grbinasti travniki so ogroženi zaradi zaraščanja in zaradi izravnavanja, ki lastnikom omogoča lažjo obdelavo. En travnik v upravljanju JZ TNP se kosi enkrat letno, medtem, ko se na drugem, ki ga zaradi visoke vode nismo uspeli videti, pase živina. Na travnikih v sklopu projekta LIFE FOR SEEDS nabirajo tudi semena za semensko banko.

V bližnjem gozdu, kamor smo se odpravili pogledat Natura 2000 vrsto mahu zeleni žužnjak (Buxbaumia viridis), in v gozdu zahodno od travnika, nas je prav tako čakalo nekaj zanimivih najdb. Našli smo okroglolistno in drobnocvetno zelenko (Pyrola rotundifolia in P. minor) in številne Fuchsove prstaste kukavice (Dactylorhiza fuchsii). Ob poti domov se je manjša skupina ustavila še ob nizkem barju z rjastim sitovcem (Schoenus ferrugineus). Za nami je tako še en lep botanični izlet.

Zapisale: Simona Strgulc Krajšek, Branka Trčak, Mateja Poljanšek

Fotografije: Alenka Mihorič

Botanična ekskurzija na Morostig

Kot je bilo napovedano v programu BDS, smo se, 4. junija 2024, kljub nestabilnemu vremenu, v popoldanskih urah odpravili na voden ogled koliščarskega naselja na Igu Morostig in nato še na botanični sprehod v njegovi okolici. Po naselju nas je vodila vodička Janja Šuman in nam živopisno predstavila naselje in kaj je iz arheoloških najdb mogoče razbrati o življenju koliščarjev z Ljubljanskega barja. Drugi, botanični del ekskurzije, je vodil Filip Küzmič. Ob poti do naselja smo spoznavali lokalno rastlinstvo, predvsem tipične vrste vlažnih gojenih travnikov. Nato smo si ogledali še travnik z večjo populacijo bermudskega modrega mečka (Sisyrinchium bermudiana) z žal že zaprtimi cvetovi  in primerkom zares smrdljivega smrdljivega dimka (Crepis foetida) na njegovem obrobju. Na koncu smo si ogledali še njivo z značilno floro njivskih plevelov: brazdasti motovilec (Valerianella rimosa), navadna njivka (Aphanes arvensis), navadni slakovec (Fallopia convolvulus) in drugimi. Vreme je zdržalo, arheološko-rastlinski popoldan pa se je uspešno zaključil. 

Zapisala: Mateja Poljanšek in Filip Küzmič
Fotografije: Alenka Mihorič

Vabilo na ekskurzijo v dolino Radovne

V soboto, 15. 6. 2024, gremo na ekskurzijo v dolino Radovne v Triglavski narodni park, kjer nas bo sprejela mag. Tanja Menegalija, predstavnica Javnega zavoda TNP in nas spremljala na delu naše poti. Sprehodili se bomo po Zgornji Radovni, si ogledali grbinaste travnike, ki so posebnost Julijskih Alp in so ogroženi po eni strani zaradi zaraščanja in po drugi zaradi izravnavanja za lažjo obdelavo. V sklopu projekta LIFE FOR SEEDS je JZ Triglavski narodni park najel v upravljanje 3,5 ha grbinastih travnikov. Očiščeni so bili zarasti, enega se zdaj enkrat na leto kosi, na drugem se pase živina. Na travnikih se nabira tudi semena za semensko banko.

Zbor je ob 9.30 na parkirišču za Pocarjevo domačijo v Zgornji Radovni

Če bo kdo prišel prej, se lahko dobimo med 9.00 in 9.15 pri Mercatorju v Mojstrani oz. bližnjem baru Kot in se nato skupaj odpravimo proti Pocarjevi domačiji

Po končani ekskurziji (predvidoma okoli 16. ure) bomo druženje zaključili v gostilni Psnak.  

Če kdo rabi prevoz iz Ljubljane, se lahko ob 7.55 dobimo na parkirišču v Tivoliju (severni del, parking Tivoli II).

Vsi, ki se boste udeležili ekskurzije, prosimo, da IZPOLNITE ANKETO  do 12. 6. 2023 do 20. ure.

Vabilo na Morostig – ogled koliščarskega naselja in kartiranje

Kot smo najavili že pred časom se v torek, 4. junija 2024, odpravljamo na ogled koliščarske vasi na Igu in kartiranje po okolici kolišča. 

Dobimo ob 16. 45 uri na parkirišču nasproti Petrola na Igu (naslov: Ljubljanska cesta 69, Ig). Nasproti Petrola zavijete na makadamsko cesto proti koliščarskemu naselju in takoj na začetku je za hišami manjše makadamsko parkirišče, kjer se lahko parkira nekaj avtov. Tam nas bo čakala vodička in odidemo do naselja, ki je oddaljeno še približno kilometer. Ogled naselja traja približno 30-40 minut. 

Po ogledu naselja gremo v okolico na kartiranje, ki ga bo vodil Filip Küzmič.

Stroške vodiča po koliščarskem naselju bo pokrilo društvo, vsak udeleženec pa mora kupiti tudi vstopnico. Z vstopnico, ki velja 6 mesecev si lahko ogledate koliščarsko naselje in muzej v Hiši Morostig, za katerega pa tokrat ne bo časa, lahko pa si ga z isto vstopnico ogledate kasneje. Ceno vstopnice krije vsak sam in znaša 12 evrov, za študente in upokojence pa je 8 evrov.  

Prosimo vas, da do ponedeljka sporočite, ali lahko v avto vzamete kakšnega sopotnika oziroma sporočite, če potrebujete prevoz.  

V primeru, da se vremenska napoved za torek poslabša bomo ekskurzijo v torek dopoldne odpovedali, zato bodite pozorni na obvestila. Glede na zadnje deževne dni pa imejte s seboj primerno obutev. 

Še povezava na HIšo Morostig kjer najdete dodatne informacije in na zemljevid Občine Ig: 

https://morostig.si/
https://morostig.si/informacije/kako-do-nas/
https://zemljevid.najdi.si/podjetje/5874769000/obcina-ig

Vabljeni in lep pozdrav!

Tekmovanje v poznavanju flore 2024

V soboto, 18. 5. 2024 je na osnovni šoli Ljubečna potekalo že 14. državno tekmovanje v poznavanju flore. Tekmovanja se je udeležilo 68 tekmovalcev, ki so v parih tekmovali v poznavanju rastlinskega sveta. Preizkusili so se v popisovanju rastlin na dodeljenem območju in izdelavi herbarija. Najboljši na tekmovanju bodo prejeli zlata in srebrna priznanja.

Mentorji tekmovalcev so si v času tekmovanja ogledali zanimiv rastlinski in živalski svet v okolici popisnega območja.

Tako tekmovalci kot mentorji smo preživeli čudovit dan v družbi rastlin.

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja so nam pomagali: osnovna šola Ljubečna, Zavod za varstvo narave OE Celje, PGD Ljubečna, založba Narave in Ocean Orchids.

Fotografije in besedilo: Tina Fabijan

Festival Raznoživo, Dan očarljivih rastlin, kartiranje in ogled koliščarskega naselja

Dragi člani in članice, naj vas povabimo na nekaj prihajajočih dogodkov. 

BDS sodeluje na Festivalu Raznoživo, ki bo popestril Ljubljano ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti! Festival bo potekal v sredo, 22. maja od 9. do 18. ure, na Stritarjevi ulici v središču mesta, kjer bodo različne organizacije in društva, z nami vred, ustvarile živahno okolje s stojnicami in pestrimi vsebinami. Vabljeni, da se oglasite na stojnici. 

petek, 24. maja 2024 bo v Biološkem središču od 9. do 17. ure potekal že tradicionalni Dan očarljivih rastlin, kjer BDS prav tako sodeluje s stojnico in delavnicami za osnovnošolce. Če boste v bližini ste lepo vabljeni.

Po našem programu bomo imeli v torek, 4. junija 2024 popoldne (predvidoma ob 17. uri) kartiranje v bližini Koliščarskega naselja na Igu, pred tem pa še ogled koliščarskega naselja. Podrobnejše vabilo sledi, zaradi lažje organizacije pa vas prosimo, da do torka, 28. maja prijavite svojo udeležbo na mail: matejapol@gmail.com

Vabljeni na vse dogodke!

Hladnikia 53

Izšla je Hladnikia št. 53.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler – Fitocenološka analiza vrstno bogatih gorskih polsuhih travišč na mešani geološki podlagi v zahodni Sloveniji
Igor Dakskobler & Branko Zupan – Fitocenološka oznaka rastišč črnikastega pelina (Artemisia atrata) v Julijskih Alpah
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Phytosociological analysis of species-rich montane semi-dry grasslands on the mixed bedrock in western Slovenia
Igor Dakskobler & Branko Zupan – Phytosociological analysis of the sites of Artemisia atrata in the Julian Alps
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Trdoživ 2023/2

Izšla je nova številka biltena Trdoživ. Vabljeni k prebiranju!

Trdoživ 2023/2

Izdajo 24. številke biltena so poleg izdajateljev finančno omogočili donatorji; Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Center za kartografijo favne in flore. Hvala!

Majski botanični večer

Dragi kolegi in kolegice,

vabimo vas na majski botanični večer, ki bo potekal v ponedeljek, 6. maja 2024 ob 18. uri na lokaciji Gimnazija Bežigrad (Peričeva 4) oziroma na spodnji povezavi.
Prisluhnili bomo potopisnemu predavanju o otoku Sokotra, ki nam ga bo predstavila Alenka Mihorič. 

Vhod v Gimnazijo je s Kržičeve ulice, čez parkirišče, vhod v telovadnico in desno v avlo šole in v 1. nadstropje. Po 18. uri je glavni vhod v šolo zaklenjen.  

Povezava za botanični večer na daljavo: 

Metka Škornik is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: majski botanični večer

Time: Apr 24, 2024 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/94237735429?pwd=VkYzdHF5RlIxb2M3MXp1Tk54SE1aZz09

Meeting ID: 942 3773 5429

Passcode: 894589

Vabljeni in lep pozdrav

Aprilski botanični večer

Vabimo vas na aprilski botanični večer, ki bo potekal v ponedeljek, 8. aprila 2024 ob 18. uri tokrat izjemoma na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana. Dobimo se v predavalnici B5 oziroma na spodnji povezavi.

Prisluhnili bomo predavanju dr. Urbana Šilca z naslovom Fitocenologija – veda o proučevanju vegetacije

Povezava za botanični večer: 

https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/simona.strgulc.

Lahko se povežete preko iskalnika in ni treba naložiti programa, je pa treba vnesti email.   

Lep pozdrav in se vidimo.