Namenite nam del dohodnine!

Spoštovani,

gotovo veste, da lahko vsak državljan Republike Slovenije do 1 % dohodnine nameni za podporo nevladnim organizacijam, ki delujejo na različnih področjih. V primeru, da se za donacijo dohodnine ne odločite, se vaša dohodnina vrne v državni proračun.

Vabimo vas, da del dohodnine namenite za delovanje Botaničnega društva Slovenije in nam s tem pomagate, da bomo lažje izvajali naše dejavnosti. BDS prispeva k izboljšanju poznavanja flore Slovenije, popularizaciji botanike in si prizadeva za ohranitev rastlinskih vrst in njihovih rastišč. BDS prav tako vzpostavlja in vzdržuje stike med strokovnjaki različnih vej botanike, sodeluje s tujimi strokovnjaki s področja botanike in s sorodnimi društvi doma in v tujini ter pripravlja tekmovanja za šole v poznavanju flore. BDS je bilo ustanovljeno na občnem zboru 28. aprila 1998 v Ljubljani, od 2008 pa ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.


Kako to storite?

Tukaj se nahaja obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije.

V obrazec so že vnešeni naši podatki, vanj vpišete svoje podatke (naslov in davčno številko) in % dohodnine, ki nam jo želite nameniti (dohodnino lahko razdelite med več organizacij), obrazec nato natisnete, podpišete ter posredujete osebno ali po pošti pristojnemu finančnemu uradu.

Ves postopek pa lahko opravite tudi preko preko spletne strani E-davki:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Zahteva za namenitev dohodnine velja, dokler ne pošljete nove zahteve, oz. dokler te zahteve ne prekličete. Če ste nam del dohodnine namenili že lani, vam letos ni potrebno storiti nič. Podpisan obrazec velja do preklica in ga ni potrebno oddajati vsako leto.

Več informacij v zvezi z namenitvijo dela dohodnine dobite tudi na:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/davki/dohodnina/namenitev-dela-dohodnine-za-donacije.html

Katere podatke potrebujete?

a)    Svoje podatke: ime in priimek, stalno prebivališče, davčno številko in naslov pristojnega finančnega urada (podatke pristojnega finančnega urada najdete na tej povezavi).

b)    Naše podatke: ime upravičenca: Botanično društvo Slovenije, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, davčna številka BDS: 31423671.

c)    Odstotek namenjene dohodnine je lahko od 0,1% do 1,0%, pomembno je le, da skupna vsota dohodnin, ki jih podarite, znaša 1,0%.