Botanični večeri

Botanični večeri že vrsto let potekajo vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18. uri na Gimnaziji Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, v učilnici 102.

O načinu izvedbe bodo člani obveščeni s vsakokratnim vabilom (v živo / preko aplikacije zoom. Predavanja bodo ob 18. ali 19. uri.  

Na botaničnih večerih gostimo raznolike predavatelje, ki nam predstavijo temo trenutnega raziskovanja ali zanimanja.

Botanični večeri v letu 2024:

  • 8. januar – Blaž Blažič: Predstavitev projekta LIFE FOR SEEDS – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ
  • 5. februar – Nik Šabeder: Potopisno čez floro Namibije
  • 4. marec – občni zbor s spremljajočim predavanjem – Peter Skoberne: Vloga Angele Piskernik v varstvu narave
  • 8. april – Urban Šilc: Fitocenologija – veda o proučevanju vegetacije
  • 6. maj – Alenka Mihorič: potopisno predavanje
  • 2. september – Počitniški botanični vtisi
  • 7. oktober – Gaj Kušar: Prelomnice v zgodovini botanike
  • 9. december – Božo Frajman: Raznolikost mlečkov (Euphorbia) in z njimi povezana potovanja

Teme preteklih botaničnih večerov lahko najdete v programih aktivnosti v preteklih letih.