Hladnikia 02 (maj 1994)

Hladnikia 02 (maj 1994)

SI:

Acceto M. – Campanula justiniana Witasek v Sloveniji
Jogan N. – Na kratko o zebratih (Galeopsis L.) v Sloveniji
Dakskobler I. – Prispevek k flori južnih Juijskih Alp in njihovega predgorja
Zupančič M. – Popravki imen nekaterih rastlinskih združb v luči novega kodeksa
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Acceto M. – Campanula justiniana Witasek in Slovenia
Jogan N. – Shortly about hemp-nettle (Galeopsis L.) species in Slovenia
Dakskobler I. – A Contribution to the Flora of southern Julian Alps and their foothills
Zupančič M. – Revision to the names of some plant communities in the light of the new codex
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2292

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja