Hladnikia 39 (april 2017)

Hladnikia 39 (april 2017)

SI:

Petra Sladek & Tinka Bačič – Skupina latastega luka (Allium paniculatum agg.) v Sloveniji
Branko Dolinar, Igor Dakskobler, Nejc Jogan & Branko Vreš – Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala
Branka Trčak & Tinka Bačič – Ozkoklasi šaš (Carex strigosa Huds.) v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Petra Sladek & Tinka Bačič – Allium paniculatum agg. in Slovenia
Branko Dolinar, Igor Dakskobler, Nejc Jogan & Branko Vreš – Review of Primula carniolica localities in the central part of its distribution area (Slovenia)
Branka Trčak & Tinka Bačič – Carex strigosa Huds. in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja