Program aktivnosti v letu 2024

Botanični večeri

8. januar – Blaž Blažič: Predstavitev projekta LIFE FOR SEEDS – Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ*

5. februar – Nik Šabeder: Potopisno čez floro Namibije*

4. marec – občni zbor s spremljajočim predavanjem – Peter Skoberne: Vloga Angele Piskernik v varstvu narave

8. april – Urban Šilc: Fitocenologija – veda o proučevanju vegetacije

6. maj – Alenka Mihorič: potopisno predavanje

2. september – Počitniški botanični vtisi

7. oktober – Gaj Kušar: Prelomnice v zgodovini botanike

9. december – Božo Frajman: Raznolikost mlečkov (Euphorbia) in z njimi povezana potovanja

*Predavanji sta bili že izvedeni.

O načinu in uri izvedbe bodo člani obveščeni pred dogodkom.

Druge aktivnosti:

18. maj – Državno tekmovanje v poznavanju flore za šolsko leto 2023/24

maj – Festival Raznoživo

maj – Dan očarljivih rastlin

4. junij – obisk koliščarske vasi na Ljubljanskem barju in floristično kartiranje v okolici (namesto botaničnega večera)

8. junij – Bioblitz 2024

15. junij – Dolina Vrat (celodnevna ekskurzija)

5. oktober – Jesensko kartiranje flore (možnost prestavitve)

9. november – Wraberjev dan

november – Šolsko tekmovanje v poznavanju flore (za leto 2024/25)

V 2024 bosta izdani 2 številki Hladnikije in sodelovali bomo pri izdaji 2 številk Trdoživa.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja